Osteopathie

 • Wat?

 • Voor wie?

 • Hoe?

Osteopathie is een manuele onderzoeks- en behandelingswijze van functiestoornissen in de mobiliteit van het bewegingsapparaat, van organen en weefsels van het lichaam.

De osteopathie gaat uit van de holistische gedachte dat het menselijk lichaam een eenheid is. Alle structuren zijn via de spierketens, het zenuwstelsel, de bloed- en de lymfecirculatie met elkaar verbonden.

Vaak ligt de oorzaak van de klacht niet op de plaats waar de pijn wordt waargenomen. De osteopaat zal het probleem in zijn totaliteit benaderen en bij de oorzaak trachten aan te pakken.
Osteopathie is er voor iedereen, van baby tot volwassene. Ook (top)sporters behoren tot de doelgroep.

 • Rug- en nekklachten
 • Uitstralingspijnen
  (incl. tintelingen, krachtsverlies)
 • Pijn of stijfheid in gewrichten
 • Sportblessures
  (o.a. overbelastingsletsels, peesontsteking)
 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid en evenwichtsstoornissen
 • Klachten m.b.t. organen
  (o.a. maag- en darmproblemen )
 • Zwangere vrouwen
 • Baby’s
  (o.a. krampen, voorkeurshouding, reflux)
 • Vermoeidheid- en stressklachten
 • Klachten waarvan men zegt ‘daar moet je mee leren leven’


Er zijn ook klachten die niet tot het behandeldomein van de osteopaat behoren. Een goede therapeut weet welke klachten men wel en niet kan of mag behandelen en stuurt indien nodig door naar een arts of therapeut.
Anamnese: Een consultatie start met een uitgebreid vraaggesprek om informatie in te winnen omtrent de huidige klacht. Daarnaast wordt er ook gepeild naar de algemene gezondheid en leefgewoontes om een zo goed mogelijk beeld te verkrijgen.

Onderzoek: Vervolgens worden enkele provocatietesten uitgevoerd om na te gaan welke structuur in het lichaam verantwoordelijk is voor uw klacht. Nadien worden mogelijke bewegingsverliezen in het hele lichaam nagegaan. In geval van red flags, zal u worden doorverwezen naar uw arts voor verder onderzoek.

Behandeling: Tijdens de behandeling zullen de gevonden bewegingsverliezen in relatie tot de klacht geoptimaliseerd worden met behulp van manuele osteopathische technieken (mobilisatie, manipulatie, andere zachte technieken), aangepast aan iedere patiënt. Het doel van de behandeling is het zelfgenezend vermogen van het lichaam te herstellen.

Daarnaast zal de osteopaat u trachten inzicht te geven in het ontstaan van uw klachten. Indien nodig krijgt u advies met betrekking tot uw voedings- en leefgewoonten. Zo kunt u zelf uw steentje bijdragen bij het streven naar een vitale gezondheid.

Het is belangrijk na de behandeling rust te houden en veel water te drinken. Het lichaam heeft tijd nodig om te wennen aan de nieuwe situatie. Na de behandeling laten de weefsels hun afvalstoffen los. Hierdoor kunnen de klachten in het begin licht toenemen. Dit herstelt zich in de regel na enkele dagen.

Personalia

 
  • Over Astrid
Na haar middelbare studie wetenschappen-wiskunde, startte Astrid de vierjarige fulltime opleiding osteopathie aan de International Academy of Osteopathy te Gent i.s.m. de Universiteit van Wales. In juni 2014 behaalde ze met succes het diploma Bachelor of Science with Honours in Osteopathy, uitgereikt door de Universiteit van Wales. Sinds kinderleeftijd was Astrid reeds geïntrigeerd door sport en de beweging van het menselijk lichaam. Vele sporten (o.a. atletiek, tumbling, rope-skipping, volleybal…) probeerde ze uit. Tijdens de opleiding osteopathie groeide haar interesse voor sportletsels en de osteopathische behandeling ervan nog meer. Astrid is erkend door alle Belgische mutualiteiten en daarnaast ook lid van de Belgische Beroepsvereniging voor Osteopathie.
 
  • Bijscholingen
11 hidden mechanisms for hamstring injuries - Thomas D’Havé D.O. (2011)
Football re-injuries, is the stomatognathic system respons-able? (2011)
Het belang van het TMG gewricht voor sporters - Fréderic Van Burm D.O. (2011)
The TMG joint – Stephen Sandler (2015)
Meerwaarde van precieze spiertesten in de osteopathiepraktijk - Joe Shafer (2017)
Dry Needling (2017)
Osteopathie bij baby en kind: the essentials - Hanne De Ruyck (2017)
Biochemical tools for osteopaths - Geert Spiloes (2018)
Functionele darmproblematiek, de rol van n. vagus en invloed op systeemziektes - Bruno Donatini (2018)
Osteopathie en zijn rol in de orthodontie en kaakgewrichtsorthopedie bij kinderen - Philip Van Caille DO (2019)
Back to the bone - Leonard Van der Geer DO (2019)
Osteopathie en stemproblemen - Jacob Lieberman DO(2019)
De essentie over zwangerschap - Hanne De Ruyck DO (2020)
Oro-mofunctionele therapie voor osteopaten (2020)

Ontdek de praktijk

Veelgestelde Vragen

 • Hoeveel behandelingen zijn er nodig?
 • Het aantal behandelingen wordt voornamelijk bepaald door de ernst van de klachten. Voor recente letsels zijn 2 tot 5 behandelingen vaak voldoende. Bij langer bestaande klachten zullen er meer behandelingen nodig zijn voor er verandering optreedt. Aangezien je lichaam na een behandeling tijd nodig heeft om een nieuw evenwicht te zoeken, varieert de tijd tussen twee behandelingen van 1 week tot 3 weken of soms langer.

 • Werkt osteopathie preventief?
 • Osteopathie is zinvol bij preventie van allerlei klachten. Het is aan te raden, één-, twee-, of meermaals per jaar langs te komen voor een preventieve controle en behandeling. Door af en toe preventief te behandelen, zal de acute pijn vaak voorkomen kunnen worden en zal het aantal nodige osteopathische behandelingen tot een minimum beperkt blijven.

 • Is er een voorschrift van de arts nodig?
 • Neen, om een afspraak te maken is er geen verwijzing van de arts vereist. Veiligheid staat bij osteopathie voorop. De osteopaat tracht een totaal overzicht te krijgen van uw gezondheidstoestand. Indien nodig zal men contact opnemen met uw huisarts of behandelend specialist of u naar hen doorverwijzen.

 • Wordt osteopathie terugbetaald?
 • Een osteopathie behandeling wordt gedeeltelijk terugbetaald indien de behandeling gebeurt door een erkend osteopaat. Van de meeste ziekenfondsen krijgt u 5 keer 10 euro terugbetaald per persoon, per kalenderjaar.

Contact

 

Beveren

 
 
 • Donkvijverstraat 11 bus 11 9120 Beveren
  • maandag, woensdag en donderdag
   • +32 (0)478 45 11 61
    • info@osteo-moortgat.be
    Maak een afspraak

    Gelieve 24u op voorhand te laten weten indien u uw afspraak niet kan nakomen, zoniet wordt deze in rekening gebracht.