Osteopathie

WAT IS OSTEOPATHIE?

Osteopathie is een manuele onderzoeks- en behandelingswijze van functiestoornissen in de mobiliteit van het bewegingsapparaat, organen en weefsels van het lichaam. De osteopathie gaat uit van de holistische gedachte dat het menselijk lichaam een geheel is. Alle structuren zijn via spierketens, het zenuwstelsel, de bloed- en lymfecirculatie met elkaar verbonden. We benaderen een probleem steeds in zijn totaliteit en trachten de oorzaak aan te pakken, welke niet altijd op de plaats ligt waar de pijn wordt waargenomen.

VERLOOP VAN DE BEHANDELING

Anamnese
De consultatie start met een uitgebreid vraaggesprek om informatie in te winnen omtrent de huidige klacht. Daarnaast wordt er ook gepeild naar de algemene gezondheid en leefgewoontes om zo een goed mogelijk beeld te verkrijgen.
Onderzoek
Vervolgens worden enkele provocatietesten uitgevoerd om na te gaan welke structuur in het lichaam verantwoordelijk is voor uw klacht. Nadien worden de mogelijke bewegingsverliezen in het hele lichaam nagegaan. In geval van red flags, zal u worden doorverwezen naar uw arts voor verder onderzoek.
Behandeling
Tijdens de behandeling zullen de gevonden bewegingsverliezen in relatie tot de klacht geoptimaliseerd worden met behulp van manuele osteopathische technieken (mobilisatie, manipulatie en andere zachte technieken), aangepast aan iedere patiënt. Het doel van de behandeling is het zelfgenezend vermogen van het lichaam te herstellen.
Daarnaast zal de osteopaat u trachten inzicht te geven in het ontstaan van uw klachten. Indien nodig krijgt u advies met betrekking tot uw voedings- en leefgewoonten. Zo kunt u zelf uw steentje bijdragen bij het streven naar een vitale gezondheid. Het is belangrijk om na de behandeling rust te houden en veel water te drinken. Het lichaam heeft tijd nodig om te wennen aan de nieuwe situatie. Na de behandeling laten weefsels afvalstoffen los. Hierdoor kunnen klachten in het begin licht toenemen. Dit herstelt zich doorgaans na enkele dagen.

Doelgroepen

BABY

De impact van een bevalling is niet te onderschatten. De baby krijgt heel wat trek- en duwkrachten te verwerken, wat kan leiden tot spanning of bewegingsbeperking in het lichaam van jouw baby. Het is belangrijk dat deze behandeld worden, opdat de baby zich optimaal kan ontwikkelen.

 • spijsverteringsklachten: reflux, krampen, moeilijke stoelgang
 • voorkeurshouding
 • schedelasymmetrieën
 • slik- en zuigproblemen
 • vaak huilen zonder aanwijsbare reden
 • onrustig zijn
 • verstopping oogtraankanaaltje
 • heupprobleem na stuitligging bijvoorbeeld
 • JONG KIND

  Kinderen vragen speciale aandacht binnen de osteopathie want kinderen zijn geen kleine volwassenen. Ze groeien en ontwikkelen snel, zowel op fysiek als mentaal gebied. Een spanning of bewegingsbeperking kan de ontwikkeling verstoren. Osteopathie kan helpen om dit te ondersteunen. We werken met zachte technieken en een kind ervaart dit vaak als aangenaam en ontspannend.

 • spier- en gewrichtsklachten: scoliose, rug, nek, voeten
 • hoofdpijn
 • slecht slapen (in- of doorslapen)
 • spijsverteringsklachten: buikpijn, krampen, moeilijke stoelgang
 • bedplassen
 • verzwakte immuniteit: vaak ziek of moe
 • terugkerende oor- en keelontstekingen
 • vertraagde ontwikkeling: niet zitten, kruipen, stappen
 • leer- en gedragsproblemen
 • kaakproblemen
 • voor/tijdens/na orthodontie
 • (JONG)VOLWASSENE

 • nek- en rugklachten, klachten van achillespees/tenniselleboog/…
 • uitstralingspijn, tintelingen, krachtsverlies
 • hoofdpijn, migraine, klachten na whiplash
 • duizeligheid, evenwichtsstoornissen
 • slecht slapen (in- of doorslapen)
 • spijsverteringsklachten: zuuroprispingen, opgeblazen gevoel, buikpijn, krampen, moeilijke stoelgang
 • spanningen keelregio: krop in keel, slik- of stemproblemen
 • verzwakte immuniteit : vaak ziek of moe
 • terugkerende oor- en keelontsteking
 • kaakproblemen: klik, mond niet goed kunnen openen of sluiten
 • vruchtbaarheidsproblemen zonder aanwijsbare oorzaak
 • SPORTER

  Als recreatieve of professionele sporter heb je er alle belang bij om je lichaam goed te verzorgen. De osteopaat kan hierin een steentje bijdragen. Een osteopathische behandeling kan acuut of chronisch blessureleed voorkomen. Dat kan door preventief te screenen op bewegingsverliezen die mogelijks, op termijn klachten kunnen geven.

 • rug- en nekklachten
 • terugkerende ontsteking van pezen en gewrichten bv. achillespees, hielspoor, tenniselleboog, scheenbeenvliesontsteking,…
 • runnersknee
 • liespijn
 • preventieve screening n.a.v. blessurepreventie
 • spijsverteringsklachten
 • ZWANGERE VROUW

  Het lichaam van een zwangere vrouw verandert voortdurend. Hierdoor kunnen klachten ontstaan aan het de ribben, bekken of onderrug, alsook misselijkheid ka noptreden. Deze zwangerschapskwaaltjes worden vaak als normaal beschouwd. Toch kan osteopathie hierbij een uitkomst bieden. Het is van uiterst belang dat je volop van deze periode kan genieten.

 • rug- en nekklachten
 • bekkenklachten: instabiliteit, pijn aan het schaambeen of staartbeentje
 • uitstralingspijn naar billen/benen
 • spijsverteringsklachten
 • hoofdpijn
 • Veel gestelde vragen

  Doktersvoorschrift nodig?
  Neen.
  Om een afspraak te maken met de osteopaat is er geen verwijzing van een arts vereist. Veiligheid staat bij osteopathie voorop. De osteopaat tracht een totaal overzicht te krijgen van uw gezondheidstoestand. Indien nodig zal hij contact opnemen met uw huisarts of behandelend specialist of u naar hem doorverwijzen
  Aantal behandelingen?
  Het aantal behandelingen wordt voornamelijk bepaald door de ernst van de klachten. Voor recente letsels zijn 2 à 5 behandelingen vaak voldoende.Bij hardnekkige of langer bestaande klachten zullen er meer behandelingen nodig zijn voor er verandering optreedt. Aangezien je lichaan na een behandeling tijd nodig heeft om een nieuw evenwicht te zoeken, varieert de tijd tussen 2 behandelingen van 1 week tot 3 weken of soms langer.
  Terugbetaling?
  Een osteopatisch consult duurt ongeveer 45 minuten en kost 40 euro.In België wordt dit gedeeltelijk terugbetaald indien de behandeling gebeurt door een erkend osteopaat. Van de meeste ziekenfondsen krijgt u ieder kalenderjaar 5 keer 10 euro terugbetaald. Uitzonderningen hieroip zijn het Onafhankelijk Ziekenfonds (10 keer 10 euro) en de Liberale Mutualiteit (6 keer 10 euro).

  Contact

  Maak een afspraak

  Beveren

  Kasteeldreef 181a
  9120 Beveren

   +32 478 45 11 61
   info@osteo-moortgat.be
   Maak een afspraak in Beveren

   Brasschaat

   Max Hermanlei 145
   2930 Brasschaat

    +32 478 45 11 61
    info@osteo-moortgat.be